France-Catalaniste.com

Association Française des Catalanistes

  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille

AUDÍ, Marc

Publications et traductions

avec E. Costa (Universitat de Barcelona), « La poesia experimental, poesia fronterera: la sorpresa del desconegut i l’entrada en el joc », in AA.DD., Poesia i educació: d’internet a l’aula. Barcelone, Graó, 2009, pp. 93-109.

« Joan Brossa, Sean Mackaoui i Chema Madoz en una xarxa », texte pour le catalogue Poesia visual avec traduction en espagnol et anglais. Formentera, Consell Insular de Formentera, 2009, pp. 8-23.

Traduction en français, Prologue (Enric Gallén) de Sous-sol, Josep Maria Benet i Jornet. Paris : Éditions de l’Amandier, 2009.

« Joan Brossa et la poésie-action », LunaPark nº5 (nouvelle série), Paris, 2009, pp. 89-93.

Traduction en français, Dix numéros de strip-tease de Joan Brossa. LunaPark nº5 (nouvelle série), Paris, 2009, pp. 98-102.

« Joan Brossa 1970 : presentació i context dels Poemes habitables », in Poètiques de Ruptura : teoria i pràctica del textualisme. Palma de Mallorca : Lleonard Muntaner Editor, 2008, pp. 319-335.

« Dau al Set, paradoxes et mise en contexte dans l’Espagne de l’après-guerre », in Les arts dans le monde hispanique. Actes du 33è Congrès de la Société des Hispanistes Français, pp. 205-212, Presses de l’Université d’Angers, 2007.

Traduction en français, Le poète présente quinze pantomimes de Joan Brossa. Nioques nº1 (nouvelle série), Lyon, Éditions Su-cure/Sale, 2006.

Sous presse

Traduction en français: Joan Brossa, Strip-tease et théâtre irrégulier et Actions musicales, Paris: Éditions de l’Amandier. Prologue de Josep Maria Mestres Quadreny.

« Els entra-i-surts del poeta. Roda de llibres (1969-1975) de Joan Brossa o la recerca d’un nou llenguatge entre la imatge i la paraula », avec G. Bordons, in Transformacions: literatura i canvi sociocultural dels anys sentanta ençà. Palma de Mallorca, Lleonard Muntaner Editor.

« Els colors dins de l’estructura imaginària de Gertrudis, de J. V. Foix », Wroclaw, Estudios Hispánicos, Uniwersytet Wroclawski.

« La elaboración de una superficie común de expression en la obra de Brossa y Tàpies (1947-1965) », Bordeaux, Université Bordeaux-3 Michel de Montaigne.

avec G. Bordons et E. Costa (Universitat de Barcelona), « La poesia experimental, poesia fronterera : concepte, característiques i recepció », Actes du Congrès Interdisciplinaire Discurso sobre fronteras – fronteras del discurso : literatura, pensamiento y cultura del ámbito ibérico e iberoamericano, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznán.

Un volume de traductions en français de Joan Brossa en préparation:
- La poésie quotidienne (1950-1960), Paris: Al Dante.